onsdag 9. september 2009

Drosjetur med Gud

Jeg har en tendens til å kjøpe bøker bare fordi de har en fengende tittel, det var vel derfor jeg kjøpte God Explained in a Taxi Ride. Noe av forklaringen er sikkert at tittelen inneholder to triggerord for meg fordi jeg var drosjeeier i Oslo på den tiden da jeg konverterte. Jeg må imidlertid innskyte at jeg aldri prøvde å forklare Gud for passasjerene mine, min eneste form for misjonering var den lille medaljongen med St. Kristoffer på dashbordet, tidligere omtalt i DETTE innlegget.
Ifølge baksideteksten er God Explained in a Taxi Ride intet mindre enn «The world’s second best book on God» (det sier seg selv hvilken som er den beste). Boka er vel mest en gimmick, med enkle illustrasjoner og korte, til dels aforistiske tekster av denne typen:

BLIND FAITH
How can you have blind faith in something for which there is not a scrap of evidence?
Well, the answer is you can’t.
If you could prove it, it wouldn’t be faith.
You can only have faith in what you don’t know.
That’s what faith is.

THE ANSWER IS BLOWING IN THE WIND
A young child asked his father if he could prove there is a God.
‘I can’t prove it,’ he said.
‘It’s like the wind. You can feel it, but you can’t see it.’

Jeg kan ikke hjelpe for at jeg synes det er like meningsløst å argumentere for at Gud finnes, som det er å argumentere for det motsatte. Jeg tror ikke man overbeviser noen på den måten, hverken den ene eller den andre veien.

Men en morsom idé var det jo, å prøve å forklare Gud i løpet av en drosjetur.

tirsdag 8. september 2009

Økt tilgjengelighet

Jeg hadde radioen på NRK P2 mens jeg lagde middag i dag, og hørte mer eller mindre adspredt på et program eller programinnlegg om at Den norske kirke nå planlegger en fornyelse av musikk og liturgi for å gjøre gudstjenesten mer tilgjengelig. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt at statskirke-sekten skal gjøre gudstjenesten mer tilgjengelig. Har de tenkt over at hvis de gjør gudstjenesten sin mer tilgjengelig nå, kan det ende med at det kommer så mange folk i kirkene deres at noen må stå under høymessen, sånn som vi katolikker stadig vekk opplever? Men noe sier meg at faren ikke er veldig stor, uansett hvilke mer eller mindre kreative påfunn de kommer opp med.

fredag 4. september 2009

Om Kirkens oppgave

Det følgende ble skrevet i 1972, men jeg synes det passer like godt i dag:

"Kirkens første oppgave er å være det stedet der vi mennesker kan finne Gud, lytte til ham, snakke med ham. At den samtalen må få konkrete, praktiske, håndgripelige konsekvenser for våre medmennesker, for hele menneskeligheten, det vet vi, og den innsikten vekkelsene i Roma, Genève og Uppsala ga oss på sekstitallet, må aldri gå tapt. Men nå gjelder det også å se hvordan Kirken best skal kunne være dette møtestedet mellom Gud og mennesker, hvordan den skal kunne hjelpe frem det i oss som i vår verden er så innskrumpet at det nesten har tørket bort, men som vi ikke kan leve uten: et åndelig liv, et bønnens liv. Kirken må være det stedet der vi mennesker kan finne oss selv og finne Gud, kanskje med besvær, gjennom en langvarig famling i mørket, en lang vandring i en ørken der det kan være langt mellom kildene. Kirken må kunne vekke og lokke og appellere til denne vandringen, må kunne tilby et miljø som venner oss mennesker til dette livet , må kunne utruste oss til det, gi oss et fellesskap som ikke fratar oss retten og muligheten til å være alene når det trengs, men gjennomstrømmer den med vissheten om at hver og en av oss er en del av et folk som er Guds folk og på vei til ham, med ham."

Fra Gunnel Vallquist: Texter i urval (2008)
Sitatet er oversatt fra svensk av bloggeren.
Boken er tidligere omtalt i DETTE innlegget.

Katolisismens alminnelige kjennetegn

"Katolisismen er snarere karakterisert av et både/og enn av et enten/eller. Det dreier seg ikke om natur eller nåde, men om benådet natur; det dreier seg ikke om fornuft eller tro, men om fornuft opplyst av tro; ikke om lov eller evangelium, men om lov inspirert av evangeliet; ikke om skrift eller tradisjon, men om normativ tradisjon innenfor skriften; ikke om tro eller gjerninger, men om tro som viser seg i gjerning, og om gjerninger som er uttrykk for tro; ikke om autoritet eller frihet, men om autoriteten i frihetens tjeneste; ikke om fortiden i motsetning til nåtiden, men om nåtiden i kontinuitet med fortiden; ikke om stabilitet eller forandring, men om forandring i troskap mot stabile prinsipper, og om prinsipper som er utformet og foredlet som resultat av forandringen; ikke om enhet eller mangfold, men om enhet i mangfoldet og om et mangfold som forhindrer den ensrettingen som er enhetens antitese."

Fra Richard P. McBrien: Katolsk Tro gennem to Årtusinder.
Originaltittel:
Catholicism.
Sitatet oversatt fra dansk av bloggeren, og er også gjengitt i et tidligere innlegg.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...