torsdag 23. juni 2011

Å favorisere det rene uten å fortrenge eller forakte det skitne
«Sigrid Undset konverterte til katolisismen på Hamar i 1924 - om det var til Roma eller til pavekirken, er ikke helt klart. Overalt hvor hun taler om katolisismen, er det Roma hun tenker på. Byen gir henne en sammenheng i tilværelsen, fremviser livets paradokser og gir prøver på dets mangfold på en måte som hun ikke fant i det hjemlige. Det er ikke kirkelæren som doktrine, men Kirkens tro som livspraksis og livshorisont som tiltrekker henne.
Den gode Tordis Ørjasæter plukker frem en uttalelse i Jenny, der tittelfiguren sier: ’Det er bedre å få for lite av det nødvendige, enn aldri å få litt av det som er øverflødig. - Det overflødige er jo det man arbeider for og lenges efter.’ Som en nøkkel til Sigrid Undsets kjærlighetsforhold til Roma tør utsagnet være en treffende sammenfatning. Jenny parafraserer her en av Voltaires berømte sentenser: ’Bare det overflødige er av verdi. Det andre må vi skaffe oss i alle fall.’
Det store mysteriet i Sigrid Undsets forfatterskap er koblingen av lengsel og realisme, historiefromhet og modernitet, hengivelse og myndig fornuft. Koblingen virker ikke like ubegripelig i Roma som på Hamar. For hos Sigrid Undset var religionen aldri et svermerisk tilfluktssted fra alt annet. Tvert imot var det først gjennom fromheten og dens symboler at hun vant et realistisk blikk på menneskets lodd. Å favorisere det rene uten å fortrenge eller forakte det skitne er nettopp den katolske fromhetens egenartede kunststykke. Det er et pensum man kan lære i Roma.»

Fra Trond Berg Eriksen: Roma. Verdensteater og kulturreservat. Kagge forlag, Oslo 2009

lørdag 18. juni 2011

MariahagenArbeidet med mariahagen er i gang. Mariastatuen skal stå like til høyre for spaden, der det skimtes en stubbe. Stubben skal selvsagt fjernes og erstattes av en form for fundament for statuen. Forestiller meg at jeg må få en smed eller noe til å lage en form for overbygg. Hekken i forgrunnen skal danne ytterveggen i rommet. Bak hekken i bakgrunnen til venstre ligger den japanske hagen. (Klikk på bildet for større versjon.)

Jeg har bestemt meg for å lage en mariahage. Med en hage på 1,7 mål har jeg plass nok. I den grad jeg har en overordnet plan for hagen, går det ut på å dele den opp i klart definerte tom. Det mest definerte rommet er den japanske delen, som ligger i det nederste hjørnet av hagen, og som er klart avgrenset fra omverdenen og resten av hagen med hekker, gjerder og porter. Den inneholder tradisjonelle elementer i en japansk hage, som steinlegging, grus, vintergrønne planter, dam, lykter etc. Det er ikke noe religiøst aspekt ved denne, selv om den appellerer til både sanser og sinn.
Nå har jeg tenkt å gi «det japanske rommet» selskap av et tilstøtende rom som skal være en mariahage. De to rommene skal ha felles inngang i midten og ytre sett utgjøre en lukket enhet i forhold til omverdenen, samtidig som de skal avgjøre to klart atskilte avdelinger innenfor denne enheten.
Jeg vet ikke hvorfor jeg har fått ideen til å lage en mariahage, men det har jeg altså, og jeg har nå planløsningen ferdig utarbeidet. Det praktiske arbeidet er påbegynt, blant annet er deler av hekken som skal omgi hagen, plantet. Hekker skal også spille en rolle inne i mariahagen, ved at man må gå gjennom om ikke en labyrint så i hvert fall en passasje av hekker før man kommer inn til mariastatuen. Dessuten skal det være ytterligere et rom i rommet, også det avsondret med hekker, med en josefstatue. Hvor statuene skal komme fra, vet jeg ikke foreløpig. Det vil ta år før hekkene har vokst til og mariahagen har fått sin rette karakter. I tillegg til ferdigplanting av hekker må det gjøres diverse annet grunnarbeid i form av grusing, steinlegging etc. Men jeg er i gang, og jeg gleder meg til det videre arbeidet.

Apropos mariahage, så har Taylor Marshall (se innlegget nedenfor) DETTE innlegget på bloggen sin om å bygge et marialter i hagen.Som sagt har jeg stor hage. Den japanske delen helt nederst i bildet.
Glimt fra den japanske avdelingen.

fredag 17. juni 2011

Interessant blogg


Ville bare gjøre oppmerksom på DENNE bloggen, skrevet av Taylor Marshall, en tidligere episkopal amerikansk pastor som nå er katolikk.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...