søndag 28. februar 2010

Dagens sitat


"Vel, som jeg har antydet, har jeg ingen innvendinger mot noen persons religion, den kan være som den vil, så lenge denne personen ikke dreper eller krenker noen annen, fordi denne andre ikke tror det samme. Men når en manns religion blir helt vanvittig, når den blir en direkte plage for ham og, kort sagt, gjør denne vår verden til et ubehagelig vertshus å losjere i, da synes jeg det er på høy tid å ta dette individet til side og drøfte saken med ham."


Herman Melville: Moby Dick
Oversatt av Bjørn Alex Herrman

tirsdag 23. februar 2010

Gullkorn


"Religion hadde han lite til overs for. Det var det gode i livet Tarjei trodde på."


Fra en nekrolog i Aftenposten i dag tirsdag 23. februar 2010.

fredag 19. februar 2010

Legfolkets apostolat


"Ikke minst for meg var skjemaet Legfolkets apostolat en givende opplevelse, som gav fordypet innsikt og forfriskende perspektiver. Sant nok var marken allerede pløyd opp av teksten om Kirken som helt i utgangspunktet fokuserte på Guds folk: hele Kirken, der alle har sin plass, fra nydøpte barn til paven i Roma. Dessuten gav det for første gang i konsilsammenheng en teologisk 'rehabilitering', kall det gjerne en restaurering, av legfolkets status innenfor rammen av Kirkens hierarkiske struktur. Istedenfor den 'umælende masse', som det var opp til hierarkiet å evangelisere eller belære, trådte en annen og eldre visjon. Alle utgjør vi et fellesskap, Guds folk på vandring mot sitt evige mål. Også legfolket har en iboende prestelig verdighet, for alle døpte er delaktige i det alminnelige prestedømme. Vår tekst tok sitt utgangspunkt her, med ordet apostolat som nøkkelbegrep. Enhver kristen er en apostel i kraft av sin dåp og konfirmasjon (som i Den katolske kirke er et sakrament), ja, har som gudgitt oppgave å delta i Kirkens tidløse misjon - ikke i konkurranse men i samarbeid med hierarkiet som har mottatt de nødvendige fullmakter fra oven. Også lege menn og kvinner har sin sendelse fra Vårherre."

Biskop John Willem Gran: Det annet Vatikankonsil: oppbrudd og fornyelse.
St. Olav forlag 2001

søndag 14. februar 2010

Gullkorn"Religioner vil ikke forsvinne på mange år ennå."


Uttalt av Jens Brun-Pedersen, pressesjef i Human-Etisk Forbund, i et innlegg i Klassekampen lørdag 13. februar 2010.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...