torsdag 29. mars 2012

"Man in Giant Hat"En Facebook-venn gjenga denne ironiserende kommentaren til et av pavens utsagn under besøket i Cuba nylig, hentet fra et sted som heter Atheism. Jeg kommenterte følgende:

"Man in Giant Hat" representerer en institusjon, Den katolske kirke, som i to tusen år to med kjølig ro har sett utallige tåpelige ismer og andre trosretninger oppstå og forsvinne, i trygg forvissning om sin egen gudgitte og evigvarende eksistens. Det er provoserende for noen, blant annet for ateister, som paradoksalt nok er nødt til å relatere sin ikke-tro til den guden de ikke tror på.

Jeg trodde det kanskje skulle avstedkomme en diskusjon, men det gjorde det ikke.

onsdag 28. mars 2012

God Is No Gentleman
God gets up in the morning
     and says, "Another day?"
God goes to work every day
     at regular hours.
God is no gentleman for God
     puts on overalls and gets
     dirty running the universe we know
     about and several other universes
     nobody knows about but Him.

Carl Sandburg: Honey and Salt

torsdag 15. mars 2012

Legenda Aurea


I DETTE tidligere innlegget skrev jeg om Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter, som jeg abonnerer på. Som nevnt i dette innlegget, er mange av bøkene i serien knyttet til vår religion, naturlig nok. Nylig mottok jeg Legenda Aurea (den gylne legende), en samling helgenlegender fra Middelalderen. En herlig, tykk bok på rundt 800 sider, som jeg straks begynte å lese i. Først om Paulus og hans omvendelse, så om min egen navnehelgen Georg (Jørn=Georg), og så om oversetternes skytshelgen, Hieronymus (som feires av norske oversettere, uansett tro og kirketilhørighet).

Jeg må innrømme at jeg ikke hadde hørt om Legenda Aurea, til tross for at den var den mest leste boken i middelalderen etter Bibelen og kanskje er grunnen til at vi fortsatt minnes den hellige Lucias dødsdag også her i det protestantiske nord.

Da Jacobus, dominikanermunk og senere erkebiskop av Genova, ga ut sitt manuskript rundt 1260, ble det umiddelbart kopiert i stort antall og oversatt til en rekke språk. Med boktrykkerkunsten eksploderte utbredelsen. Jacobus' dramatiske fortellinger om hellige kvinner og menn fra Bibelen og martyrenes kamp for sin kristne tro ble trykket i flere utgaver enn Bibelen bare mellom 1470 og 1500.

Jacobus deler hagiografiene inn etter kirkeåret, og han dveler lenge ved de kirkelige høytidene. Longobardenes historie har også fått sin plass - inkludert en utlegning om Muhammad og islam. Utvalget i den norske utgaven omfatter omtrent halvparten av Jacobus' verk.
Lars Roar Langslet har skrevet et innledende og meget lærerikt essay. En bok alle katolikker burde ha!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...