mandag 29. september 2008

Veier

«Det finnes ikke to mennesker som kommer samme vei til Gud. Det er meget, meget få som når frem til Ham uten å snuble og falle. Det finnes sæd som gror lenge i mørke før spirene skyter opp i solen ... Det er andre arter som når frem i lyset på en eneste dag ... »

Morris West: Fiskerens sko. Roman 1963.
Norsk oversettelse Gerd Hoff, Gyldendal 1968.«For så mange siden Natanaels dager har det skjedd nettopp slik: Plutselig, dramatisk, nesten sjokkartet. Det er Paulus, kravlende blendet ved hestens føtter utenfor Damaskus. Det er Augustin, opprevet og nervøs i en hage - en tilfeldig stemme over gjerdet sier bare: ’Ta og les!’ Det blir avgjørende - ’tilfeldigheter’ som det heter. Og alle de andre. Hos dem blir troen akutt drama. Vi kjenner dem: Martin Luther, Blaise Pascal, John Wesley, Hans Nielsen Hauge, Paul Claudel - og så mange, like til vår ukjente sidemann ved nattverdsbordet.

Men ved siden av dem går en annen rase gjennom troens verden - den faller kanskje mindre i øynene, men den både får og gir like meget. Det er den stille veksts mennesker. De hvis religiøse liv minner snarere om Jesu lignelse om såkornet: lenge skjult, tålmodig lite gjennom årstiden, sugende næring fra så mange små fine røtter og forgreninger, inntil det livet nesten umerkelig har nådd sin fulle vekst og står der rotfestet det også.

’Når’ ble de kristne? Gjennom et helt liv! ’Hvor’ skjedde det? Nærmest overalt! ’Hvordan’ skjedde det? På tusen ulike måter! Det lyder som unnvikende svar. Men det er meget presise svar. Fra dåpen av begynte en prosess, lenge i det skjulte. Kår, mennesker, bøker, reiser, tanker, erfaringer, sorger og gleder - i den innviklede veven som danner en menneskeskjebne, var det viklet en bestemt tråd inn i mønsteret. Ikke alltid synlig, men ubrytelig til stede. En tid undret de seg over den, når de da så den. Så viklet de den opp og prøvet den, kanskje under en livskrise. Den var sterk, den holdt.

Slik, tror jeg, er kristendommen, troen på Evangeliets sannhet, langsomt blitt bygget opp i så mange av oss, kanskje gjennom atskillige år. Vi øyner et merkelig perspektiv bakover, med takknemlighet til levende og døde på mange kanter av livet. Takknemlighet for at troens bevissthet, dens gjennombrudd til en holdning, oppleves - ikke som et brudd, men som en lenge forberedt konsekvens, en organisk riktig nødvendighet.»

Hallvard Rieber-Mohn: Menneske først - kristen så. Streiftog i evangeliet. Prekensamling St. Olav forlag 1976.
«Under fikentreet.» Ved en konversjon. Johannes 1, 35-51.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...