søndag 2. september 2012

Refseren

Den tidligere erkebiskopen av Milano, kardinal Carlo Maria Martini, er død. HER finner du omtalen på den norske kirkens hjemmeside. "Han var altfor liberal for i alle fall de to siste pavene", står i det omtalen, uten at det utdypes hva denne radikaliteten konkret besto i. Den danske avisen Politiken går mer rett på sak i DENNE reportasjen. »Kulturen er blevet gammel, vores kirker er store og tomme, og bureaukratiet i kirken vokser. Vores religiøse ritualer, og de klæder, vi bærer, er opblæste«, lyder de skarpe ord fra den højtstående gejstlige italiener.
Hvorfor tør ikke Katolsk.no fortelle oss om Martinis kritikk? HER er en norsk artikkel om Martini.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...