torsdag 29. mars 2012

"Man in Giant Hat"En Facebook-venn gjenga denne ironiserende kommentaren til et av pavens utsagn under besøket i Cuba nylig, hentet fra et sted som heter Atheism. Jeg kommenterte følgende:

"Man in Giant Hat" representerer en institusjon, Den katolske kirke, som i to tusen år to med kjølig ro har sett utallige tåpelige ismer og andre trosretninger oppstå og forsvinne, i trygg forvissning om sin egen gudgitte og evigvarende eksistens. Det er provoserende for noen, blant annet for ateister, som paradoksalt nok er nødt til å relatere sin ikke-tro til den guden de ikke tror på.

Jeg trodde det kanskje skulle avstedkomme en diskusjon, men det gjorde det ikke.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...