lørdag 24. desember 2011

De voksnes fest

Siden Guds Sønn engang la seg på den kalde jord, midt i en morderslekt, og så på oss mennesker gjennom et barns øye, har vi aldri helt kunnet glemme ham. Uavlatelig har han siden søkt sitt herberge i våre tomme hjerter, våre overfylte sinn. Noen av oss har skamfulle ryddet ham en fattig plass i uthusene til vår bolig. Og noen har ant og fattet at julen egentlig ikke er noen 'barnas fest'. Den er tvert om minnedagen for noe som en skal være både voksen og moden i livet for å motta som en personlig utfordring: Guds kjærlighets skremmende og dragende tilbud.

Hallvard Rieber-Mohn: Fra 'De voksnes fest' i prekensamlingen Menneske først - kristen så. Streiftog i evangeliet. St. Olav forlag 1976.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...