torsdag 23. juni 2011

Å favorisere det rene uten å fortrenge eller forakte det skitne
«Sigrid Undset konverterte til katolisismen på Hamar i 1924 - om det var til Roma eller til pavekirken, er ikke helt klart. Overalt hvor hun taler om katolisismen, er det Roma hun tenker på. Byen gir henne en sammenheng i tilværelsen, fremviser livets paradokser og gir prøver på dets mangfold på en måte som hun ikke fant i det hjemlige. Det er ikke kirkelæren som doktrine, men Kirkens tro som livspraksis og livshorisont som tiltrekker henne.
Den gode Tordis Ørjasæter plukker frem en uttalelse i Jenny, der tittelfiguren sier: ’Det er bedre å få for lite av det nødvendige, enn aldri å få litt av det som er øverflødig. - Det overflødige er jo det man arbeider for og lenges efter.’ Som en nøkkel til Sigrid Undsets kjærlighetsforhold til Roma tør utsagnet være en treffende sammenfatning. Jenny parafraserer her en av Voltaires berømte sentenser: ’Bare det overflødige er av verdi. Det andre må vi skaffe oss i alle fall.’
Det store mysteriet i Sigrid Undsets forfatterskap er koblingen av lengsel og realisme, historiefromhet og modernitet, hengivelse og myndig fornuft. Koblingen virker ikke like ubegripelig i Roma som på Hamar. For hos Sigrid Undset var religionen aldri et svermerisk tilfluktssted fra alt annet. Tvert imot var det først gjennom fromheten og dens symboler at hun vant et realistisk blikk på menneskets lodd. Å favorisere det rene uten å fortrenge eller forakte det skitne er nettopp den katolske fromhetens egenartede kunststykke. Det er et pensum man kan lære i Roma.»

Fra Trond Berg Eriksen: Roma. Verdensteater og kulturreservat. Kagge forlag, Oslo 2009

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...