mandag 24. januar 2011

Kierkegaard om skriftemålet

Saa skal da Angeren ikke blot have sin Tid, men endog sin Forberedelses-Tid; skal den end være en stille daglig Bekymring, skal den dog ogsaa kunne samle sig velforberedt til den høitidelige Leilighed. En saadan er Skriftemaalet, den hellige Handling, forud for hvilken der bør gaae en Forberedelse. Ligesom da en Mand klæder sig om til en Fest: saaledes forandres Den inderligt, der forbereder sig til Skriftemaalets hellige Handling.

Fra "Ved Anledningen af et Skriftemaal" i Opbyggelige Taler i forskjellig Aand (1847). Hele talen finnes HER, på den fine nettressursen Søren Kierkegaards Skrifter.

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...