torsdag 18. mars 2010

Ord for dagen

Hvordan skal du kunne bevare evnen til å høre når du aldri vil lytte: At Gud skal ha tid til deg anser du visst som like selvfølgelig som at du ikke kan ha tid til Gud.


Dag Hammarskjöld: Veimerker

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...