fredag 4. september 2009

Katolisismens alminnelige kjennetegn

"Katolisismen er snarere karakterisert av et både/og enn av et enten/eller. Det dreier seg ikke om natur eller nåde, men om benådet natur; det dreier seg ikke om fornuft eller tro, men om fornuft opplyst av tro; ikke om lov eller evangelium, men om lov inspirert av evangeliet; ikke om skrift eller tradisjon, men om normativ tradisjon innenfor skriften; ikke om tro eller gjerninger, men om tro som viser seg i gjerning, og om gjerninger som er uttrykk for tro; ikke om autoritet eller frihet, men om autoriteten i frihetens tjeneste; ikke om fortiden i motsetning til nåtiden, men om nåtiden i kontinuitet med fortiden; ikke om stabilitet eller forandring, men om forandring i troskap mot stabile prinsipper, og om prinsipper som er utformet og foredlet som resultat av forandringen; ikke om enhet eller mangfold, men om enhet i mangfoldet og om et mangfold som forhindrer den ensrettingen som er enhetens antitese."

Fra Richard P. McBrien: Katolsk Tro gennem to Årtusinder.
Originaltittel:
Catholicism.
Sitatet oversatt fra dansk av bloggeren, og er også gjengitt i et tidligere innlegg.

1 kommentar:

rootsman sa...

Dette var godt sagt.

Sitatet minnet meg litt om boken "The shape of Catholic theology" av Aidan Nichols.

Guds fred!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...