søndag 9. november 2008

På vei til kirken i dag ...


Endelig kan jeg også bruke den kjente og kjære formuleringen «på vei til kirken i dag». På vei til kirken i dag rakk jeg nemlig å høre innledningen på et innslag i programmet Mellom himmel og jord på NRK P1 (hjemmesiden finner du HER, men den er i skrivende stund ikke oppdatert så man kan høre programmet, irriterende typisk for NRK). Innslaget handlet om Kirkens situasjon i Frankrike akkurat nå, med høy gjennomsnittsalder på prester (70 år!), få nye kall og lav kirkesøkning, og - som en reaksjon på dette - «import» av prester fra Afrika og det man kaller «omvendt misjon». Dette med Kirkens situasjon i de tradisjonelt katolske landene her i Europa synes jeg er veldig interessant, og jeg vil tro det ligger store utfordringer for Kirken her. Av det lille jeg fikk med meg av programmet, fremgikk det blant annet at de afrikanske prestene trakk nye grupper til Kirken i Frankrike. Pussig nok hadde vår egen prest et slags apropos til dette i prekenen i dag, da han snakket om at i en kanadisk katolsk kirke er det stort sett kanadiere, i en italiensk katolsk kirke stort sett italienere etc, mens det i vår lille lokale kirke her i Norge er rundt åtti nasjonaliteter (og dette mangfoldet er vel typisk for Kirkens situasjon i Norge generelt). Så kanskje sekulariseringen i de tradisjonelt katolske landene ikke bare er av det onde? Kanskje de kan føre til en fornying som Kirken der trenger?

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...